آدرس

قزوین .میدان مینودر (فلکه ی غریب کش)بلوار صنعت .شهرک هفت سنگان .خیابان محصص .تالار قصر گلستان

راه ارتباطی

تایم کاری

همه روزه